Newsletter
Podaj e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach

Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Internetowej Księgarni.IT są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.

 2. Klientowi, który w dostarczonym towarze stwierdzi:

  • wady techniczne,

  • niezgodność towaru z towarem zawartym w złożonym i przyjętym zamówieniu, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 3. Przez złożenie reklamacji rozumie się przesłanie zwykłą przesyłką pocztową na koszt własny Klienta reklamowanego towaru na adres:
  PROFIT Spółka Jawna
  Pl. Defilad 1, Metro Centrum, lok. 2002D
  00-110 Warszawa 1
  Z dopiskiem „REKLAMACJA"
  Do odsyłanego towaru należy dołączyć uprzednio otrzymaną fakturę zakupową.
  Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu handlowego.

 4. Internetowa Księgarnia.IT nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

 5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej do 5 dni roboczych, od daty otrzymania przez księgarnię reklamowanego towaru.

 6. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego towaru, księgarnia dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje towar komplementarny / zastępczy.